Podstawowa opłata rejestracyjna

Podstawowa opłata rejestracyjne netto/brutto* wynosi:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.01.2019 do 31.03.2019 do 30.04.2019 po 30.04.2019
A Uczestnik – członek PTA 700 zł/861zł* 800 zł/984zł* 850 zł/1045.50 zł* 900 zł/1107zł*
B Uczestnik – nie członek PTA 800 zł/984 zł* 900 zł/1107 zł* 950 zł/1168.50 zł* 1000 zł/1230 zł*
C Uczestnik – pielęgniarka 600 zł/738 zł* 700 zł/861 zł* 750 zł/922.50 zł* 800 zł/984 zł*
F Osoba towarzysząca 450 zł/553.50 zł* 450 zł/553.50 zł* 450 zł/553.50 zł* 450 zł/553.50 zł*

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%
 

Zawartość podstawowego pakietu konferencyjnego

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Konferencji obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w sesjach naukowych
 • posiłki:
  • lunche: 9.05.2019 i 10.05.2019
  • kolacje: 8.05.2019, 9.05.2019, 10.05.2019
  • przewidziane programem przerwy kawowe
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji

Uczestnik Konferencji z opłaconym fee ma ponadto możliwość zarejestrowania się na wybrane bezpłatne zajęcia warsztatowe (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłata rejestracyjna Osoby Towarzyszącej zawiera:

 • identyfikator
 • posiłki:
  • lunche: 9.05.2019 i 10.05.2019
  • kolacje: 8.05.2019, 9.05.2019, 10.05.2019

Osoba Towarzysząca nie ma możliwości uczestniczenia w sesjach i innych zajęciach merytorycznych oraz nie ma wstępu na wystawę medyczną.
Uczestnik Konferencji wraz z Osobą Towarzyszącą ma możliwość uczestniczenia w ewentualnych dodatkowo płatnych lub bezpłatnych aktywnościach pozamerytorycznych towarzyszących konferencji.

 

Dopłaty do pełnego fee z noclegiem w hotelu Gołębiewski

Dopłata obejmuje 3 noclegi 8/9.05.2019, 9/10.05.2019, 10/11.05.2019 ze śniadaniem

Rodzaj pokoju Dopłata netto/brutto* Stan miejsc**
miejsce w pokoju 2-osobowym 750.00 zł/922.50 zł* BRAK WOLNYCH MIEJSC
pokój 1-osobowy 1260.00 zł/1549.80 zł* BRAK WOLNYCH MIEJSC
pokój 2-osobowy 1500.00 zł/1845.00 zł* BRAK WOLNYCH MIEJSC

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%
**Pokazywany stan miejsc jest stanem chwilowym. W związku z kolejnymi rezerwacjami i możliwymi ich anulacjami może ulec zmianie.

Miejsce w hotelu jest wstępnie blokowane przez okres 7 dni od momentu dokonania rejestracji lub odpowiednich zmian rejestracji. W przypadku płatności po tym okresie prosimy przed dokonaniem płatności o upewnienie się, czy miejsce jest jeszcze dostępne. Odpowiednie informacje publikowane będą na stronie Internetowej i możliwe do uzyskania przez kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Fizyczna rezerwacja miejsca w hotelu, podobnie jak miejsca na Konferencji następuje po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.

 

Opcje dodatkowo płatne

Organizator może pobierać dodatkowe opłaty od Uczestników za:

 • certyfikowane kursy uruchamiane podczas Konferencji
 • udział w imprezach towarzyszących (pozamerytorycznych), o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, który nie jest członkiem Stowarzyszenia INFARMA.

 

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Ważne linki:

Realizacja płatności
Warunki anulacji rejestracji i zwrotu opłaty
Regulamin uczestnictwa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Polityka prywatności AltaSoft