Zarejestruj się na warsztaty


WAŻNE INFORMACJE

 1. Rejestracja online obejmuje 50% całej puli miejsc na danym warsztacie. Pozostałe 50% miejsc to limit miejsc pozwalający na zarejestrowanie się bezpośrednio w hotelu Gołębiewski.
 2. Rejestracja online możliwa jest do wtorku 30.04.2019 r.
 3. Można zapisać się na nie więcej niż 2 warsztaty szkoleniowe PTA – odbywające się równolegle do paneli głównych. Podyktowane jest to chęcią umożliwienia uczestnictwa w warsztatach większej liczbie osób.
 4. Ze względów organizacyjnych nie można jednocześnie wybrać „Warsztaty testów skórnych i APT” i bezpośrednio po nich następujących „Warsztatów spirometrycznych”.
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się na Konferencję i wniesienie pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 6. W przypadku braku odpowiedniej płatności prosimy o jak najszybsze jej uregulowanie. W razie osiągnięcia limitu miejsc i braku zarejestrowanej płatności na koncie Biura Organizacyjnego lub braku odpowiedniego zaproszenia firmy dokonującej rejestracji grupowej zgłoszenie zostanie anulowane.
 7. Po weryfikacji płatności lub zaproszenia na podany w zgłoszeniu adres email zostanie wysłana informacja o statusie zgłoszenia. W przypadku rejestracji indywidualnych walidacja taka przeprowadzana jest do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku korzystania z zaproszenia firmy lub rejestracji grupowej, po otrzymaniu imiennej listy uczestników od firmy zapraszającej lub dokonującej rejestracji grupowej – jednak nie później niż do dnia 6 maja 2019.
 8. W związku z restrykcyjnym limitem miejsc prosimy o niezwłoczne poinformowanie Biura Organizacyjnego o rezygnacji z uczestnictwa w wybranych zajęciach.
 9. W przypadku chęci zmiany swojego zgłoszenia, wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.
 10. Na konferencji prosimy o zgłoszenie się przed salą warsztatową co najmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

WARSZTATY XI Konferencji Szkoleniowej PTA:

Czwartek 9 maja 2019

 • 8.00-9.00: Warsztaty pokrzywkowe z wideoprezentacją przypadków klinicznych i praktycznym szkoleniem (część I). Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek (międzynarodowej sieci GA2LEN UCARE) w Zabrzu (Grupa I)
  Limit miejsc: 50
  Warsztat organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Berlin Chemie Menarini
 • 7.30-9.00: Kwalifikacja do terapii biologicznej ciężkiej astmy eozynofilowej w trzech krokach (Grupa I)
  Limit miejsc: 50
  Rejestracja online została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na miejscu – czeka na Państwa jeszcze 50% miejsc
  Warsztat organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
 • 10.30-12.00: Warsztaty alergii pokarmowej – diagnostyka molekularna
  Limit miejsc: 70
 • 12.30-13.30: Warsztaty testów skórnych i APT
  Limit miejsc: 70
 • 13.30-14.30: Warsztaty spirometryczne – spirometria u dzieci i dorosłych
  Limit miejsc: 70
 • 15.30-17.00: Warsztaty immunoterapii
  Limit miejsc: 70

Piątek 10 maja 2019

 • 8.00-9.00: Warsztaty pokrzywkowe z wideoprezentacją przypadków klinicznych i praktycznym szkoleniem (część I). Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek (międzynarodowej sieci GA2LEN UCARE) w Zabrzu (Grupa II)
  Limit miejsc: 50
  Warsztat organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Berlin Chemie Menarini
 • 7.30-9.00: Kwalifikacja do terapii biologicznej ciężkiej astmy eozynofilowej w trzech krokach (Grupa II)
  Limit miejsc: 50
  Warsztat organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK
 • 7.30-9.00: Ćwiczenia oddechowe w leczeniu astmy – techniki zredukowanego oddychania wg Metody Buteyko
  Limit miejsc: 30
  Warsztat organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę TEVA
 • 15.30-17.00: Warsztaty atopowego zapalenia skóry
  Limit miejsc: 70

Sobota 11 maja 2019

 • 7.30-9.00: Zaawansowane techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Grupa I)
  Limit miejsc: 15
  Rejestracja online została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na miejscu – czeka na Państwa jeszcze 50% miejsc
 • 7.30-9.00: Zaawansowane techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Grupa II)
  Limit miejsc: 15
  Rejestracja online została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na miejscu – czeka na Państwa jeszcze 50% miejsc